• Firma windykacyjna Gdynia - odzyskiwanie długów, monitoring należności

  WINDYKACJA,
  OBSŁUGA PRAWNA, ODZYSKIWANIE DŁUGÓW,
  MONITORING NALEŻNOŚCI

  GA-LEX

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z podejmowaniem współpracy z licznymi kontrahentami. Dzięki temu firma otrzymuje zlecenia i może dalej się rozwijać. Niestety nie każdy kontrahent okazuje się uczciwy. Zdarza się, że w podpisywanych umowach handlowych  zawarte są klauzule abuzywne. Dlatego właśnie naszą ofertę kierujemy do firm, które pragną się przed tym ustrzec, korzystając z pomocy przy negocjowaniu i zawieraniu umów. Problemy ze ściągnięciem należności wpływają na zachwianie płynności finansowej firmy. Dlatego zajmujemy się także monitoringiem należności oraz mechanizmami, które pozwolą w dużej mierze ograniczyć problemy z ich spłatą przez kontrahentów. W wypadku zaistniałych już problemów oferujemy skuteczną windykację.

Ga-Lex- obsługa prawna windykacja należności
DOCHODZENIE ROSZCZEŃ FINANSOWYCH

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ FINANSOWYCH

Zlecenie inkaso w zależności od decyzji klienta zawiera usługi takie jak:

 • POSTĘPOWANIE POLUBOWNE PRZEDSĄDOWE
 • POSTĘPOWANIE SĄDOWE
 • POSTĘPOWANIE PRZEDEGZEKUCYJNE
 • POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE
MONITORING

MONITORING

Zajmujemy się monitoringiem należności kontrahenta naszego klienta. Prowadzimy nadzór nad spłatą zobowiązań finansowych zgodnie z ustalonym w umowie terminem. Jeśli kontrahent nie wywiązuje się z umowy, zalecamy naszym klientom zlecenie działań inkaso.

USTALENIA MAJĄTKOWE

USTALENIA MAJĄTKOWE

Aby przyspieszyć odzyskiwanie długów, pozyskujemy informacje o majątku dłużnika. Na tej podstawie tworzymy lub rozszerzamy wniosek egzekucyjny. Stały kontakt z komornikiem oraz udzielanie mu niezbędnych informacji o kontrahencie pozwalają nam zwiększyć szanse na odzyskanie należności naszych klientów.

WERYFIKACJA KONTRAHENTA

WERYFIKACJA KONTRAHENTA

Sprawdzamy informacje dostarczone przez kontrahenta naszego klienta i porównujemy je ze stanem faktycznym zawartym w dokumentach rejestrowych.

W ten sposób jesteśmy w stanie ocenić wiarygodność kontrahenta i w dalszej perspektywie zapobiec wszelkim potencjalnym problemom wynikającym ze współpracy.

SZKOLENIA

SZKOLENIA

Aby pomóc naszym klientom reagować sprawniej na problemy wynikłe z dochodzenia roszczeń finansowych, zapewniamy specjalistyczne szkolenia. 

Kierujemy je zwłaszcza do pracowników z działu sprzedaży i księgowych. Specyfikę zajęć ustalamy indywidualnie z klientem. 

OBSŁUGA PRAWNA

OBSŁUGA PRAWNA

Współpracujemy z kancelariami prawnymi, które pomagają naszym klientom w tak rozmaitych dziedzinach prawa, jak: cywilne, gospodarcze, handlowe; upadłościowe, układowe i naprawcze; finansowe i administracyjne; prawo pracy. Główne obszary działalności to bieżące konsultacje i porady prawne; sporządzanie opinii prawnych; zastępstwo prawne w postępowaniach przed sądami oraz organami egzekucyjnymi, administracji państwowej i publicznej; sporządzanie umów, wniosków, porozumień, pism procesowych etc.

CIĄGLE ZMIENIAJĄCE SIĘ PRZEPISY PRAWNE RÓWNIEŻ NIE POMAGAJĄ PRZEDSIĘBIORCOM. NASZE DOŚWIADCZENIE ORAZ ZNAJOMOŚĆ RYNKU ZAPEWNIAJĄ SZEROKĄ OBSŁUGĘ PRAWNĄ - OD PRAWA PRACY PO GOSPODARCZE. W RAMACH NASZYCH USŁUG OFERUJEMY WSPÓŁPRACĘ STAŁĄ ORAZ DORAŹNĄ.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz wypełnienie druku zlecenia. W przypadku pytań lub potrzeby szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Windykacja, odzyskiwanie długów i monitoring należności Ga -Lex

Oddajemy do Państwa dyspozycji specjalistów różnych dziedzin, którzy gotowi są wykorzystać wszelkie możliwości prawne, zarówno w dochodzeniu w Państwa imieniu roszczeń finansowych, jak również w celu zminimalizowania ryzyka związanego z podejmowanymi działaniami. Ich doświadczenie, rzetelność i dobra znajomość rynku finansowego gwarantują profesjonalne prowadzenie Państwa spraw. 

Windykacja, odzyskiwanie długów i monitoring należności Ga -Lex

Dzięki analizie potrzeb firm, które starają się bardzo poważnie traktować problem przeterminowanych należności oraz przywiązują dużą wagę do stworzenia mechanizmów ograniczających ryzyko ich powstawania, wypracowaliśmy takie działania, które powinny w dużej mierze ograniczyć to niebezpieczeństwo, lub w razie niewywiązywania się Państwa kontrahenta z obowiązku zapłaty za zakupiony towar lub usługę, zwiększyć skuteczność działań windykacyjnych.

DO NASZYCH ATUTÓW NALEŻĄ

- obsługa wyspecjalizowanych profesjonalistów -

- szeroki wachlarz usług pomocy prawnej -

- bezpośredni kontakt z klientem -

- długoletnia i skuteczna działalność, która zapewniła nam pozycję lidera w dziedzinie windykacji -

- niskie koszty współpracy -

- brak opłat wstępnych -

UMOWA O STAŁEJ WSPÓŁPRACY

UMOWA O STAŁEJ WSPÓŁPRACY

Stała umowa pozwala naszym klientom na ograniczenie do minimum utraty płynności finansowej, m.in. dzięki naszym prewencyjnym działaniom jak pomoc przy podpisywaniu umów oraz weryfikacja kontrahenta. Stała współpraca zapewnia usystematyzowanie działań mających na celu odzyskanie należności. Pozwala również obniżyć koszty oferowanych przez nas usług.

Windykacja, odzyskiwanie długów i monitoring należności Ga -Lex
UMOWA O WSPÓŁPRACY DORAŹNEJ

UMOWA O WSPÓŁPRACY DORAŹNEJ

Współpracę doraźną oferujemy tym firmom, które nie są narażone na stałe trudności związaną ze spłatą należności ze strony dłużników. Zapewniamy swoje usługi przy sporadycznych, konkretnych wypadkach. Dokładamy wszelkich starań, aby usprawnić egzekucję.

Ga-Lex Centrala

pl. Górnośląski 21 lok. 3

81-509 Gdynia